Barkley vượt qua quả bóng và cú phải của Trezeguet đã được cứu..

*895; "Nếu họ có thể đoàn kết và tiến bộ cùng nhau, họ có thể gần với các đội như Manchester City, Chelsea và Liverpool, nhưng hiện tại, họ vẫn còn một quảng đường dài để điTruyền thông Đức cho biết rằng hợp đồng của Harlend với Dortmund đã hết hạn ở 2024, nhưng anh ta đã có thể rời Dortmund với một s ự chấm dứt tại 75 triệu đô Euro.Các nhà truyền thông các nhà các bạn đang thương lượng trao đổi nhân viên